Disclaimer Comfort Floors

Deze disclaimer is van toepassing op de website https://comfortfloors.be (hierna de “Website”). De Website wordt beheerd door IVE GODECKE – COMFORT FLOORS, hierna aangeduid als “COMFORT FLOORS”. Door de Website te openen en te gebruiken, geeft u als bezoeker uitdrukkelijk aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. U kunt de link naar onze volledige Privacy- en Cookieverklaringen via volgende linken terugvinden:

  • Privacyverklaring: 
  • Cookieverklaring: 

Eigendom van :

COMFORT FLOORS, gevestigd te Oeyvaersbosch 19Aartselaar 2630; België met KBO nummer BE 0544465849

 

1. Intellectueel eigendomsrecht

Alle onderdelen van de Website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, informatie, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn  beschermd door intellectuele rechten (o.a. maar niet beperkt tot het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan COMFORT FLOORS  of aan derden die het gebruik ervan hebben toegestaan. Het bewerken, kopiëren, verdelen, verspreiden, reproduceren, vertalen, publiceren, overdragen, verkopen of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden.

De levering van goederen of diensten door COMFORT FLOORS  houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan en zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

2. Aansprakelijkheid

COMFORT FLOORS streeft ernaar dat alle informatie op de Website zo volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is. COMFORT FLOORS kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk onjuiste informatie op de Website.

COMFORT FLOORS kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze Website en eventuele rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie, onder meer, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. COMFORT FLOORS behoudt het recht voor om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de Website te beperken of te blokkeren